13 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
13/07/2016 0 09:00 - 10:30 La caseta dels nombres i els materials bàsics per al treball de la numeració a l’Educació Infantil (Taller)

Agnès Llovet – Escola Maria Mercè Marçal (Mataró)

Anna Maria Torrent – Escola Montagut (Santa Susanna)

El taller es basa en el treball de la numeració, el càlcul i la resolució de problemes al segon cicle d’Educació Infantil, i el que pretenem es fer reflexionar als mestres sobre la utilització de diferents materials per treballar el pensament lógico-matemàtic.
Aquest taller consta de dues parts complementàries entre elles. La primera part està dedicada a mostrar i manipular uns determinats materials. La segona part està enfocada a reflexionar sobre l’ús d’aquests materials. Serà un taller participatiu on s’escoltaran les aportacions que facin els assistents i es mostraran imatges i vídeos basats en la nostra pràctica docent amb aquests tipus de materials.
L’objectiu és oferir propostes per treballar la numeració, el càlcul i la resolució de problemes d’una manera més motivadora, divertida i competencial.


Document definitiu

 


Presentació

 


Lloc: Aula 102a (Claustre de lletres)