13 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
13/07/2016 0 10:00 - 10:30 L’Scratch i el seu llenguatge matemàtic a cicle superior de primària      (Comunicació)

Ana Mª Gázquez López –  Col·legi Pineda (L’Hospitalet de llobregat)

L’Scratch, a Cicle superior de primària, permet millorar el raonament lògic matemàtic i fer una iniciació a la robòtica. L’aplicació Scratch és una eina atractiva per als alumnes i molt intuïtiva. De manera deductiva, els alumnes adquireixen les eines pròpies d’Scratch (controls, moviments, sensors, variables, operadors…) a la vegada que interioritzen conceptes matemàtics com la seqüència, la proporcionalitat i la importància dels angles. A partir de l’ús de l’ordinador i/o iPad, fomentem el pensament científic i la creativitat des del llenguatge matemàtic. La metodologia emprada és treball cooperatiu amb suport de dues professores (llenguatge vehicular anglès). A partir del procés tecnològic han de fer una història o joc amb un protagonista que s’ha de moure dins del sistema de coordenades que el grup ha descobert mitjançant el mètode heurístic.


Document definitiu

 


Lloc: Aula B5