13 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
13/07/2016 0 09:00 - 10:30 La caseta dels nombres i els materials bàsics per al treball de la numeració a l’Educació Infantil (Taller)

Agnès Llovet – Escola Maria Mercè Marçal (Mataró)

Anna Maria Torrent – Escola Montagut (Santa Susanna)

El taller es basa en el treball de la numeració, el càlcul i la resolució de problemes al segon cicle d’Educació Infantil, i el que pretenem es fer reflexionar als mestres sobre la utilització de diferents materials per treballar el pensament lógico-matemàtic.
Aquest taller consta de dues parts complementàries entre elles. La primera part està dedicada a mostrar i manipular uns determinats materials. La segona part està enfocada a reflexionar sobre l’ús d’aquests materials. Serà un taller participatiu on s’escoltaran les aportacions que facin els assistents i es mostraran imatges i vídeos basats en la nostra pràctica docent amb aquests tipus de materials.
L’objectiu és oferir propostes per treballar la numeració, el càlcul i la resolució de problemes d’una manera més motivadora, divertida i competencial.


Document definitiu

 


Presentació

 


Lloc: Aula 102a (Claustre de lletres)
13/07/2016 0 12:30 - 14:00 De la lògica a la probabilitat a l’Educació Infantil i Primària (Comunicacions enllaçades)

De la lògica a la probabilitat a Educació Infantil

Agnès Llovet – Escola Maria Mercè Marçal (Mataró)
Montse Rodríguez – Escola Montagut (Santa Susanna)

Com a integrants del Grup Àrea hem treballat la importància de dur a terme activitats de lògica al llarg de tota l’etapa d’Infantil. El treball entorn a la lògica té una llarga tradició especialment difosa per especialistes com la Ma Antònia Canals. En el marc d’unes jornades al Grup Perímetre de Girona vam elaborar el material “ampolles de colors” que va servir de punt de partida per dur-lo a la pràctica, inicialment a primària i recentment a l’Educació Infantil de les nostres escoles. La nostra proposta parteix d’aquesta tradició i proposa anar una mica més enllà. Fem servir materials senzills i propers com pedretes o ampolles de colors per fer parlar als nens i nenes sobre la probabilitat, un contingut que no és propi d’aquesta etapa.


Document definitiu

 

De la lògica a la probabilitat 2

Carme Aymerich – Escola Maria Mercè Marçal (Mataró)

Com a integrants del Grup Àrea hem treballat la importància de dur a terme activitats de lògica al llarg de tota l’etapa de primària. El treball entorn a la lògica té una llarga tradició especialment difosa per especialistes com la Ma Antònia Canals. En el marc d’unes jornades al Grup Perímetre de Girona vam elaborar el material “ampolles de colors” que va servir de punt de partida per dur-lo a la pràctica. La nostra proposta planteja un treball que fa potents connexions intramatemàtiques. Segons el punt de partida triem el plantejament d’activitats com la mesura de capacitat, els nombres fraccionaris, els decimals o encara més enllà, la probabilitat. Les activitats busquen promoure no només la resolució del problema plantejat sinó sobretot l’animació de l’expressió dels alumnes. Aquesta comunicación mostra com es posen de manifest les idees dels nens i nenes de tercer de primària sobre cadascuna de les qüestions plantejades i sobretot l’evolució de la noció de probabilitat.


Document definitiu

 

De la lògica a la probabilitat 3

Carme Aymerich – Escola Maria Mercè Marçal (Mataró)
Mariona Torres – Escola Maria Mercè Marçal (Mataró)

Com a integrants del Grup Àrea hem treballat la importància de dur a terme activitats de lògica al llarg de tota l’etapa de primària. El treball entorn a la lògica té una llarga tradició especialment difosa per especialistes com la Ma Antònia Canals. En el marc d’unes jornades al Grup Perímetre de Girona vam elaborar el material “ampolles de colors” que va servir de punt de partida per dur-lo a la pràctica. La nostra proposta planteja un treball que fa potents connexions intramatemàtiques. Segons el punt de partida triem el plantejament d’activitats com la mesura de capacitat, els nombres fraccionaris, els decimals o encara més enllà, la probabilitat. Les activitats busquen promoure no només la resolució del problema plantejat sinó sobretot l’animació de l’expressió dels alumnes. Aquesta comunicación mostra com es posen de manifest les idees dels nens i nenes sobre cadascuna de les qüestions plantejades i sobretot l’evolució de la noció de probabilitat.


Document definitiu

 


Lloc: Aula B5