12 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
12/07/2016 0 09:00 - 10:00 La matemàtica a 0-3 anys. Des de la recerca (Comunicacions enllaçades)

Accions matemàtiques de 0 a 3 anys a partir d’instal·lacions artístiques

Noemí León – Universitat de Girona (Girona)

Àngel Alsina – Universitat de Girona (Girona)

En aquest estudi s’analitzen les accions matemàtiques que realitzen nens i nenes menors de tres anys en instal·lacions artístiques, és a dir, espais estètics que fomenten la seva participació i els ajudena a desenvolupar-se. Les instal·lacions artístiques s’han organitzat en el mesoespai, que requereix el moviment del cos per poder ser analitzat completament. En l’estudi hi han participat 85 nens d’un a tres anys que han realitzat accions en dues instal·lacions artístiques diferents. Els resultats mostren que els nens més petits realitzen un número reduït d’accions matemàtiques (vinculades a les qualitats sensorials i a les quantitats), però a mesura que van creixent, el número d’accions s’incrementa i a la vegada es diversifica en relació a tots els blocs de contingut (qualitats sensorials, quantitats, posicions i formes, atributs mesurables).

Document definitiu

 
 

Documentació i interpretació d’accions matemàtiques a l’escola bressol: Una proposta amb la llum negre

Yenisel Acosta Inchaustegui – Universitat de Girona (Girona)

La nostra proposta es desenvolupa a “L’habitació màgica”. Aquest espai de llum negra neix a partir de la detecció d’una zona desaprofitada a l’escola bressol i esdevé una via per introduir petits grans canvis. El material que es posa a l’abast d’infants de 2-3 anys és inespecífic, i dissenyat amb la finalitat de suscitar, entre altres continguts, accions matemàtiques. El paper del mestre es consolida com a guia del procés educatiu, tot respectant la iniciativa dels petits. La nostra intenció és valorar i documentar, en tot moment, el ritme dels infants i propiciar un temps, un material i un espai ric que els permeti investigar, explorar, descobrir, fer i desfer amb plena llibertat. Per tant, volem encoratjar a tots els docents perquè articulin propostes que proporcionin als infants la possibilitat de materialitzar accions que comportin una adquisició natural d’aprenentatge.

Document definitiu

 
 


Lloc: Aula B2
12/07/2016 0 11:00 - 12:30 104. Accions matemàtiques de 0 a 3 anys a partir d'instal·lacions artístiques (Taula)

Noemí León – Universitat de Girona (Girona)
Àngel Alsina – Universitat de Girona (Girona)

A partir de les instal·lacions artístiques s’han analitzat les accions matemàtiques que realitzen nens i nenes menors de tres anys. Entenem les instal·lacions artístiques com a manifestacions de l’art contemporani on es proposa un espai simbòlic i on es donen unes condicions especials del lloc i dels objectes. Partint d’aquesta idea, hem d’entendre que les instal·lacions artístiques proposades per escoles infantils són espais bells i amables des de la seducció estètica reggiana, que alhora, gràcies al plaer visual que provoquen en els infants suggereixen la participació per transformar-les a través del joc lliure, convertint als nens i nenes en els protagonistes. Aquestes instal·lacions artístiques s’han organitzat en el mesoespai, espai que requereix el moviment del cos per poder ser analitzat completament.


Document definitiu

 

 

 


Lloc: Pati de ciències
12/07/2016 0 12:30 - 14:00 Matemàtiques en entorns propers a l'alumne (Comunicacions enllaçades)

Educació matemàtica infantil en contextos realistes: una experiència al Mercat de la Devesa de Girona

Fàtima Dalmau – Escola Camins (Banyoles)

Àngel Alsina – Universitat de Girona (Girona)

Es presenta una experiència en una aula de 5 anys basada en els principis de l’Educació Matemàtica Realista. Des d’aquest enfocament es considera que les matemàtiques s’aprenen en contextos reals o bé realistes, i requereix que la pràctica docent es contempli des d’un punt de vista globalitzat, establint connexions entre els continguts i els processos matemàtics i amb altres àrees de coneixement. Des d’aquest marc, l’activitat descrita gira al voltant d’una sortida al mercat i s’aprofita aquesta situació com un recurs ric i significatiu en experiències d’aprenentatge matemàtic. La planificació i la gestió fomenten que els alumnes: a) prenguin consciència que les matemàtiques són presents en l’entorn; b) usin estratègies per resoldre les situacions problemàtiques que es presenten en situacions quotidianes.

Document definitiu

 
 

 

La botiga del Mogent

Montserrat Fuster Quintana – Escola Mogent (La Roca del Vallès)

L’activitat de La botiga del Mogent té com a objectius l’aplicació de les matemàtiques a la vida quotidiana en un entorn real de compra-venda i el foment de l’ús responsable del material.
És un projecte a nivell d’escola que consisteix a implicar a tots els alumnes en el repartiment del material comú. Es fa des de les dues vessants: la de responsables de la botiga i la de consumidors; tenint en compte que no és un acte puntual sinó que hi ha tot un procés previ, aquest és més autònom en els nivells superiors.

Document definitiu

 
 

 

Els de P3 ens mesurem

Núria Costa Bransuela – Escola Mogent (La Roca del Vallès)

La mesura es treballa com a eix transversal a tota l’escola. L’activitat que es presenta consisteix en el treball realitzat pels alumnes de P3. A partir de la seva pròpia alçada se’ls fa descobrir que el metre forma part d’ells i que aquest metre el podem fer servir per mesurar altres coses com pot ser l’aula. El metre passa de ser desconegut a ser part seva i a partir d’aquí manipulant amb uns llistons de fusta de metre poden mesurar diferents llocs de l’escola comprenent què és mesurar.

Document definitiu

 
 


Lloc: Aula B5

13 de juliol de 2016

Data Hora Esdeveniment
13/07/2016 0 09:00 - 10:30 Compartir per construir una millor educació matemàtica (#c2em5xarxa) (Debat)

#c2em5xarxa

Ponents:
Maite Navarro – IES Veles e Vents (Torrent)
David Obrador – IE Costa i Llobera (Barcelona)
Daniel Ruiz – Universitat de les Illes Balears (Palma)
Moderadors/Relators:
Àngel Alsina, Cecília Calvo I Iolanda Guevara
Què hauríem de compartir: experiències d’aula, resultats de la recerca, propostes
de canvi…?
Quines serien les eines tecnològiques més adequades per a fer possible un
intercanvi professional àgil i eficaç?
Com es pot articular una proposta concreta per tal de mantenir i expandir els
contactes sorgits del C2EM?


Lloc: Aula B7