Documentació model i informacions per la tramesa de les aportacions definitives que s’incorporaran a les actes del C2EM 2020.

Plantilles model per als documents (en format word): 

Termini de lliurament: 30 d’Octubre de 2020

Nota: La correcció ortogràfica i l’adequació a la plantilla és responsabilitat de la persona que presenta el document.