En un món que canvia constantment l’educació matemàtica té un paper fonamental per poder entendre la realitat que ens envolta i la seva ràpida evolució. Des dels diferents centres educatius, els docents treballen, dia a dia, a les aules, per formar els ciutadans del futur, promovent un aprenentatge més significatiu i funcional. A més, des de les diferents institucions i associacions, es promou un potent treball en xarxa que amplia i enriqueix la tipologia de les propostes que s’ofereixen a l’alumnat (concursos, tallers, fires,etc.) així com les activitats de formació i d’intercanvi entre el professorat d’arreu del territori.

Enguany és un bon moment per continuar amb aquesta feina i impulsar un espai de trobada de la comunitat d’ensenyants de matemàtiques. Per aquesta raó la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT) organitza el Congrés Català d’Educació Matemàtica 2020 (C2EM)

Antecedents

Els mestres i professors de matemàtiques de Catalunya, en el marc de les seves respectives associacions i institucions, han anat organitzant trobades d’educació matemàtica:

 • Jornades anuals de les diverses associacions: APMCM, ADEMGI, APaMMs, ABEAM i LleiMat.
 • Jornada conjunta de la FEEMCAT, la Societat Catalana de Matemàtiques, la Societat Balear de Matemàtiques Xeix i la Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana Al-Khwarizmi.
 • Jornades específiques organitzades per les universitats catalanes.
 • Jornades de l’Associació Catalana de GeoGebra i activitats del MMACA adreçades a professorat.
 • Accions impulsades des del CESIRE CREAMAT (Departament d’Educació).
 • Trobades de grups de treball.

A banda d’aquestes activitats de caire anual s’han celebrat, durant els darrers anys, un seguit de grans congressos:

 • Congrés d’Educació Matemàtica, CEM (Mataró 2000).
 • Jornadas para el Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas, JAEM (Girona 2009).
 • Jornades de Didàctica de les Matemàtiques a les comarques meridionals (Tarragona 2012).
 • Congrés Català d’Educació Matemàtica (Barcelona 2016)

 

A partir de les conclusions del darrer congrés durant aquests anys s’ha treballat en unes línies d’Impuls de l’Educació Matemàtica de Catalunya que han de servir per engegar aquesta propera gran trobada.

El Congrés Català d’Educació Matemàtica

Des de la FEEMCAT, amb el suport del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili com a coorganitzador, i amb la col·laboració del Departament d’Educació i d’altres entitats i institucions, s’està organitzant el Congrés Català d’Educació Matemàtica (C2EM) que abastarà tots els nivells educatius i se celebrarà el juliol de 2020.

S’ha iniciat la formació dels grups que impulsaran els diferents àmbits organitzatius (comitè científic, tresoreria, relacions institucionals, mitjans de comunicació, cerca de patrocinis, activitats paral·leles, voluntariat,etc.) En aquest camí que iniciem ens agradaria comptar amb la col·laboració de totes les institucions i entitats que es mouen en el camp de l’educació matemàtica a casa nostra. La tasca és tan àmplia com engrescadora, l’organització pretén:

 • Buscar la continuïtat del C2EM2016, tot recollint la feina feta els 4 anys de període entre congressos per la Comissió d’Impuls de les Conclusions d’aquell congrés.
 • Cercar maneres àgils i eficients de comunicar, debatre, contrastar i compartir opinions, tot buscant nous formats que afavoreixin l’aprenentatge entre iguals.
 • Dissenyar un programa d’actes que resulti atractiu per a docents i que sigui eficaç per fer possible l’intercanvi d’idees, tot pretenent sacsejar, transformar, ordenar i millorar.
 • Cercar el màxim ressò de l’esdeveniment en els mitjans i, a través d’activitats paral·leles, contribuir a donar presència social a les matemàtiques.
 • Generar un ambient i un espai real per tal que la comunitat que hagi participat del congrés continuï compartint després del C2EM

Per fer això, i molt més, caldran mitjans i voluntats, complicitats i entusiasme, temps i feina: els materials que fan possible construir projectes i obrir camins de millora.

És una iniciativa oberta a totes les idees i maneres de fer i de ser de mestres i professors, que vol projectar-se cap al futur en impulsos d’innovació i recerca educativa.