Congrés Català d’Educació Matemàtica (Barcelona 2016)

L’educació matemàtica juga un paper clau en qualsevol societat moderna. Des de fa molts anys mestres i professors del nostre país treballen per millorar la qualitat del seu ensenyament. D’aquest treball n’és testimoni l’esforç que es fa cada dia dins de les aules per promoure un aprenentatge més significatiu i funcional, el potent associacionisme que hi ha entre els ensenyants, l’abundant quantitat de concursos, tallers, fires…  adreçades a l’alumnat i l’elevat nombre de jornades i trobades de mestres i professors per compartir i difondre experiències.

Recollint aquest esforç sembla un bon moment per impulsar un espai de trobada de la comunitat d’ensenyants de matemàtiques. Per aquesta raó la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT) es proposa l’organització del Congrés Català d’Educació Matemàtica (C2EM).

Antecedents

Els mestres i professors de matemàtiques de Catalunya, en el marc de les seves respectives associacions, han anat organitzant trobades d’educació matemàtica:

 • Jornades anuals de les diverses associacions: APMCM, ADEMGI, APaMMs, ABEAM i Lleimat.
 • Jornada conjunta de la FEEMCAT, la Societat Catalana de Matemàtiques, la Societat Balear de Matemàtiques Xeix  i la Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana Al-Khwarizmi.
 • Jornades específiques organitzades per les universitats catalanes.
 • Jornada de l’Associació Catalana de GeoGebra i activitats del MMACA adreçades a professorat.
 • Accions impulsades des del CESIRE CREAMAT (Departament d’Ensenyament).
 • Trobades de grups de treball.

A banda d’aquestes activitats de caire anual s’han celebrat durant els darrers anys tres grans congressos:

 • Congrés d’Educació Matemàtica, CEM (Mataró 2000).
 • Jornadas para el aprendizaje y enseñanza de las Matemáticas, JAEM (Girona 2009).
 • Jornades de Didàctica de les Matemàtiques a les comarques meridionals (Tarragona 2012).

Potser fruit de totes aquestes accions ens trobem en un moment de canvi en l’ensenyament de la nostra matèria en el qual caldria reflexionar sobre el què, el com i el perquè ensenyem matemàtiques. Per aquesta raó s’ha pensat en organitzar el Congrés Català d’Educació Matemàtica.

 

El Congrés Català d’Educació Matemàtica

La FEEMCAT i la Facultat de Matemàtiques de la UB organitzen el Congrés Català d’Educació Matemàtica (C2EM) que compta amb el suport de la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), del Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA) i del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya; amb la col·laboració de Facultats de matemàtiques i Facultats de formació del professorat, entre altres institucions, que aportaran voluntariat, promoció de la participació, difusió de les conclusions…; i amb el patrocini de diverses entitats que aportaran mitjans econòmics o materials. El congrés abastarà tots els nivells educatius i se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de juliol de 2016 amb la voluntat que es pugui anar repetint cada quatre anys.

Els objectius d’aquest congrés són:

 • Contribuir a l’enriquiment professional dels ensenyants de matemàtiques.
 • Compartir pràctiques d’aula que impulsin la construcció de coneixement matemàtic.
 • Destacar la contribució de l’educació matemàtica a la formació integral de la persona.
 • Apropar les matemàtiques a la societat.
 • Afavorir l’ús de xarxes per mantenir l’intercanvi professional
 • Acordar línies d’actuació per a la millora de l’educació matemàtica.

En la línia d’aquests objectius hem adoptat com a lema del congrés:

 

Construir matemàtiques

Compartir per aprendre

S’ha iniciat la formació dels grups que impulsaran els diferents àmbits organitzatius (comitè científic, tresoreria, relacions institucionals, mitjans de comunicació, cerca de patrocinis, activitats satèl·lit, voluntariat, …). Tenim per davant un camí en el qual ens agradaria comptar amb la col·laboració de totes les institucions i entitats que es mouen en el camp de l’educació matemàtica a casa nostra. La tasca és tant àmplia com engrescadora:

 

 • Identificar grans blocs temàtics entorn als quals centrar la reflexió.
 • Cercar maneres àgils i eficients de comunicar, debatre, contrastar i compartir opinions.
 • Fer possible que, tant en la inauguració com en la cloenda del congrés, es pugui comptar amb aportacions potents i innovadores de persones de prestigi internacional en el camp de l’ensenyament de les matemàtiques.
 • Dissenyar un programa d’actes que resulti atractiu per a mestres i professors i eficaç per a fer possible l’intercanvi d’idees.
 • Cercar el major ressò de l’esdeveniment en els mitjans i, mitjançant activitats paral·leles, contribuir a donar presència social a les matemàtiques.

 

Per fer això, i molt més, caldran mitjans i voluntats, complicitats i entusiasme, temps i feina… Aquests materials que fan possible construir projectes i obrir camins de millora.

 

És una iniciativa oberta a totes les idees i les maneres de fer i de ser de mestres i professors, que vol projectar-se cap al futur en impulsos d’innovació i recerca educativa.

Comitè organitzador del c2em

 

Barcelona, 20 de maig de 2015

 

El comitè científic fou l’encarregat de definir el programa del congrés: lema, objectius , nuclis temàtics i tipus d’aportacions. En una segona fase es va encarregar de vetllar per la qualitat de les aportacions presentades.

El comitè científic del C2EM integrat per:

 • Àngel Alsina Pastells
 • Anton Aubanell Pou (coord.)
 • Carme Aymerich Padilla
 • Pep Bujosa Bravo
 • Carme Burgués Flamarich
 • Cecilia Calvo Pesce
 • Rosa Castillo Cervelló
 • Ignasi del Blanco Barnusell
 • Jordi Deulofeu Piquet
 • Iolanda Guevara Casanova
 • Alberto Herrero Izquierdo
 • Lluís Mora Cañellas (coord.)
 • Manel Sol Puig
 • Montserrat Torra Bitlloch
 • Antoni Vila Corts

fotocc

El comitè organitzador del C2EM s’estructura en diferents comissions i vetlla pel correcte funcionament de tot el congrés.

Els coordinadors de les diferents comissions són:

 • Comitè científic: Anton Aubanell Pou i Lluís Mora Cañellas
 • Relacions Institucionals: Victòria Oliu Subiranas
 • Secretaria: Sílvia Margelí Voelp
 • Tresoreria: Ramon Bergadà Marimon
 • Web, congrés on-line i suport tècnic: Raül Fernández Hernández
 • Documentació: David Obrador Sala
 • Taules i activitats prèvies: Joan Jareño Ruiz
 • Imatge i programa de mà: Xavier Fernández Berges
 • Voluntariat i espais: José Rey Cano
 • Col·laboracions i Premsa: Pura Fornals Sánchez i Mireia López Beltran
 • Comissió MMACA: Josep Rey Nadal
 • Facultat de matemàtiques de la UB: Antoni Benseny Ardiaca
 • Coordinació general: Sergi  Muria Maldonado

Foto del Comitè Organitzadoro