A partir de tecnologia digital amb representacions gràfiques i diferents aplicatius afavorim l’aprenentatge de conceptes matemàtics clau. Amb la visualització d’aquests conceptes facilitem un pont entre l’abstracció conceptual i els plantejaments actuals. Els dos ponents explicaran el material que us posen a la vostre disposició en el següent link: https://drive.google.com/drive/folders/1ZOqx93kXynbYUkwlIs0bkIlrGnZA0Q_9?usp=sharing Cal llegir la introducció (A00 i A01). Durant la presentació ELS ASSISTENTS NO HAN DE TREBALLAR AMB LES APPS.

Veure més →

Es descriu un cicle anual de formació docent-recollida d’evidències-retroalimentació centrat en la resolució de problemes en primària. L’objectiu és treballar dins una comunitat observable de professors per obtenir coneixement i evidències que integrar al cicle. El mètode és una plataforma de treball de docents en grup que incorpora l’observació i l’aprenentatge entre iguals. Els resultats esperats, un conjunt creixent de docents-investigadors de la seva pràctica, i un conjunt de pràctiques testades per docents, a partir de les idees inicials dels formadors.

Veure més →

Com a balanç del cicle anual de formació Atreveix-te amb la creativitat matemàtica, basat en la resolució de problemes per primària, es presenta l’anàlisi, valoració i conclusions de l’experiència per part dels formadors, tenint en compte tant aspectes vivencials i organitzatius com les aplicacions pràctiques dutes a terme pels professors que van assistir a la formació.

Veure més →

Començarem amb una introducció històrica i continuarem amb un vídeo on parlarem del dòmino, el Tetris i els pentòminos. Veurem com obtenir-los i enumerar-los tot presentant activitats d’aula sobre construcció de rectangles, lletres, duplicar i triplicar els pentominos. Tot seguit generalitzarem a 3D obtenint els pentacubs i activitats que es poden fer amb ells.

Veure més →

Presentem la recerca en Educació Matemàtica que estem fent en l’àmbit de la modelització estadística en l’educació secundària. En estudis anteriors vam observar els models creats per l’alumnat de secundària en una activitat de modelització estadística. Ara pretenem estudiar específicament la forma en la que desenvolupen els models durant l’activitat i identificar els episodis claus en el procés de modelització.

Veure més →

Com a professors, quan presentem a la nostra classe una tasca esperem obtenir una reacció determinada. El qüestionament sobre el que va provocar una tasca es pot sistematitzar amb eines de reflexió, com ara la idoneïtat didàctica (ID). En aquesta proposta compartim els indicadors de la ID presents a una tasca de càlcul mental per a alumnes de cinquè de primària.

Veure més →

En el taller, fareu els problemes que vam portar a terme amb 2 classes de 6è sobre el tema de les potències. A diferència d’altres temes, vam intentar per primera vegada, fer tota una unitat a partir problemes competencials i oberts en el que l’alumnat fos el que construís el seu coneixement. El treball amb material va donar peu a l’establiment de moltes connexions que d’una altra manera no haguessin sortit.

Veure més →

El préstec de maletes amb materials manipulatius que, des de l’àmbit de matemàtiques, realitza el CESIRE, té un acompanyament formatiu. En aquesta presentació es mostraran les possibilitats didàctiques de l’ús de dos d’aquests materials (cubets encaixables i pattern blocks) amb activitats que abasten des de l’educació infantil fins a la secundària.

Veure més →

Després de participar al concurs Problemes a l’esprint un parell de vegades, els mestres de 6è de l’Escola Betània Patmos vam decidir que el material que any rere any es va publicant a la seva pàgina web era un recurs fantàstic per enriquir les nostres classes de matemàtiques. Per tant, hem descarregat els enunciats editant-los mínimament per tal de fer-los clars als alumnes obtenint així un conjunt inacabable de bons problemes. La seva riquesa permet el treball de la major part de les competències de l’àrea d’una forma original i molt interessant per a l’alumnat.

Veure més →

Davant el repte de fomentar que l’estudiant vulgui resoldre problemes matemàtics hem experimentat diferents gestions a l’aula, com ara utilitzar una Base d’Orientació o fer partícip a l’estudiant en la proposta de reptes matemàtics i en la “coavaluació” dels mateixos. L’objectiu de la recerca s’ha centrat en la implementació d’aquestes estratègies metodològiques per analitzar si permeten a l’estudiant “involucrar-se” en el repte de resoldre problemes i, per tant, millorar la seva competència matemàtica. La pràctica s’ha dut a terme amb alumnes de 3ESO i 4ESO durant dos cursos successius. La recerca ens ha demostrat que aquestes dinàmiques generen un context en què l’estudiant augmenta la seva motivació i seguretat en resoldre problemes.

Veure més →