Amb un material tan comú com els tetrabriks es pot construir qualsevol poliedre a partir de les seves arestes i vèrtexs. Aquest tipus de construcció obliga als alumnes a fer un estudi previ dels elements principals del poliedre que han de construir i permet un aprofundiment interessant en les característiques de la figura i, alhora, visualitzen millor les tres dimensions d’una figura tridimensional

Veure més →

Es presenta una proposta dirigida als infants de 0-3 anys relacionada amb els sorrals i les safates d’experimentació. A l’interior d’aquests sorrals i de les safates, hi trobarem diferents materials que potenciaran la creativitat i el coneixement de l’entorn. Els infants a través del joc lliure, hipòtesis de treball i assaig-error aniran construint conceptes matemàtics.

Veure més →

Amb aquesta presentació, volem posar de manifest la vinculació de l’etapa 0-3 al món de les matemàtiques, mostrant un recull d’imatges recopilades per les sis Escoles Bressol Municipals de Reus. Veurem, a partir del treball que es fa a les EBM, el contacte dels infants amb la lògica matemàtica, d’una manera molt directa, utilitzant la manipulació, en ocasions poc coneguda i reconeguda.

Veure més →

En aquesta activitat farem propostes per introduir la probabilitat, a partir de l’experimentació amb material manipulatiu. Considerem important que els alumnes passin per les següents fases: predicció del resultat d’un experiment aleatori, experimentació amb material manipulatiu, confrontació dels resultats amb la predicció i finalment, quantificació de la probabilitat del succés.

Veure més →

Aquesta proposta d’activitat consistirà en la presentació d’una seqüència didàctica a partir de 3 jocs “print and play” amb l’objectiu de dissenyar un joc personalitzat. Partirem d’un joc anomenat Cursa de Probabilitat on s’ha de triar el camí més curt d’un seguit de camins basats en situacions probabilístiques. La seqüència es pot aplicar tant a CS d’EP com a 1r o 2n d’ESO i està dissenyada per treballar en parelles i grups de 4 alumnes.

Veure més →

Es pretén cridar l’atenció del professorat de l’ESO en la necessitat d’introduir conceptes i idees complexes, imprescindibles per a cursos posteriors, des de l’inici de l’etapa. Es mostrarà l’exemple de l’infinit potencial i l’actual. Aquest exemple mostra que és possible connectar aquest tipus de coneixement amb punts del currículum de matemàtiques que s’imparteix en els centres, com són les sumes de fraccions i els diferents decimals.

Veure més →

Musicomàtics és un projecte que neix del programa Comènius European Music Portfolio. Aquest aprofita la relació existent entre la música i les matemàtiques per treballar-les de manera conjunta i millorar les competències dels alumnes en les dues àrees tot atenent les intel·ligències múltiples, fomentant diferents de maneres de pensar i fer i afavorint que l’alumne sigui l’agent actiu del seu propi aprenentatge. El paper del mestre és el de crear les situacions i fer les preguntes que han de portar l’alumne a la reflexió i l’extracció de conclusions.

Veure més →

Des del CESIRE considerem el laboratori com l’espai propici per a l’experimentació en matemàtiques. I ens podem adaptar a l’espai que tinguem, a les condicions que ens trobem… però no hem de renunciar a l’experimentació. També nosaltres ens adaptarem a la situació actual, i us proposem que prepareu llapis i paper, tisores, un parell de daus, papers quadrats d’un tac de notes … i moltes ganes de participar i descobrir.

Veure més →

El clàssic joc del cub de Rubik pot servir també com a eina per aprendre matemàtiques de manera lúdica. És el que ensenya Rubikids, un projecte que desperta curiositat als infants, els fa guanyar paciència i memòria, desenvolupa la seva creativitat i superació tot treballant de manera competencial la lògica, el raonament i gamificant les matemàtiques.

Veure més →