El Teorema de Pick és un resultat senzill que permet treballar la geometria, la descoberta i el gust per les Matemàtiques a primer cop d’ull. L’activitat pretén fer descobrir a l’alumnat que provant, jugant i conjecturant, es poden descobrir fórmules tan interessants com la del càlcul de l’àrea de polígons simples reticulars, senzillament comptant punts.

Veure més →

En l’àmbit pedagògic utilitzem el terme STEAM per referir-nos a enfocaments globals i transversals, que aprofiten situacions contextualitzades i problematitzades per treballar les Ciències, la Tecnologia, l’Enginyeria, l’Art i les Matemàtiques, cercant solucions creatives i crítiques. En aquesta comunicació volem posar de relleu el paper de les matemàtiques en el treball en STEAM i mostrar com la impressió 3D ens permet enriquir i personalitzar les nostres activitats, alhora que aprofundir en les matemàtiques pròpiament. Compartirem activitats per a infantil, primària i secundària amb diferents graus d’abstracció.

Veure més →

Un recull de recursos i connexions amb el món real, al servei d’entendre el concepte de meitat d’una forma creativa i a diverses edats. Una aproximació dinàmica a un tema bàsic com és la meitat presentant diferents maneres d’entendre aquest concepte matemàtic i posant èmfasi en recursos molt variats: mesurant, dibuixant, simetritzant, seccionant, agrupant, doblegant, dividint…

Veure més →

Els passejos matemàtics permeten a l’alumne obrir els ulls al món matemàtic que l’envolta. Es poden proposar moltes tasques amb rerefons geomètric però hi ha més per descobrir: es poden resoldre problemes combinatoris, descobrir funcions o fer estadístiques. El passeig porta les matemàtiques fora de l’aula i les acosta al nostre món quotidià per mitjà d’un aprenentatge motivador i actiu, tot fomentant el pensament geomètric

Veure més →

Per tal d’explicar el treball en competències portat a terme a l’Escola Andorrana de Batxillerat presentem com s’estructuren els continguts i com es treballa per projectes, tot mostrant dues unitats; presentem també els resultats d’algunes activitats de l’alumnat i una petita reflexió sobre els punts forts i febles d’aquest tipus de treball matemàtic, tot destacant la importància que té el marc teòric competencial

Veure més →

En aquesta comunicació, es presenta l’equació de 2n grau mitjançant un context gràfic basat en DNT (Digital Numbers Technology), on cada un dels paràmetres de la fórmula pot ser la incògnita. El símbol que hem escollit en aquest cas és l’ull de la providència (o l’ull que tot ho veu), per la capacitat que té aquesta representació matemàtica de comunicar i de ser fàcilment compresa per qui l’observa.

Veure més →

A partir de problemes rellevants històrics es presenta una seqüència didàctica on ens anem trobant repetidament amb la proporcionalitat: en primer lloc des d’un punt de vista aritmètic i posteriorment geomètric. Es tanca amb el problema de la construcció del túnel de Samos només fent ús de la proporcionalitat.

Veure més →

Experiència d’ABJ amb els jocs Rondo, Codigo Secreto 13+4, Halli Galli i Zerowinwin, per treballar els càlculs amb enters. A partir d’un primer contacte amb el joc, la seva anàlisi i la traducció del problema en llenguatge matemàtic es van superar problemes amb el càlcul d’enters detectats prèviament.

Veure més →

A partir d’uns coneixements bàsics sobre els tipus de nutrients i la seva importància dins la nostra alimentació, aprendrem a analitzar les taules nutricionals dels aliments més comuns en la nostra dieta utilitzant continguts matemàtics: càlcul, proporcionalitat, mesura i magnituds, i elaborarem begudes ensucrades i energètiques!

Veure més →

És una mostra de l’experiència del concurs a nivell de centre que barreja cuina i matemàtiques. L’objectiu és que altres s’engresquin a aplicar-ho als seus centres. Aporta la connexió de les matemàtiques amb la vida quotidiana i és una manera d’obrir el departament de matemàtiques al centre, a les famílies i al barri.

Veure més →