En aquesta comunicació es presentarà el correu matemàtic (e-mat), una activitat per alumnes dels diferents cicles de primària que respon a la necessitat d’ensenyar a utilitzar i a interpretar el llenguatge matemàtic en situacions comunicatives reals. Amb l’e-mat, utilitzant diferents recursos i eines, el llenguatge matemàtic viatjarà entre dues classes del mateix nivell educatiu per descobrir les seves principals característiques.

Veure més →

A partir del relat des del punt de vista matemàtic de l’experiència de nens i nenes de 3r de Primària en l’estada setmanal al bosc, es proposa una reflexió, emmarcada en el paradigma de la Cultura Matemàtica de les Persones, sobre el procés d’apropiació de la cultura que fan els infants quan busquen comprendre i transformar el món amb les seves idees i les dels altres.

Veure més →

Se socializa parte de una investigación doctoral en la que se analizó la activación de los dominios del conocimiento matemático para la enseñanza en espacios curriculares relativos a geometría analítica, tomando como caso la carrera Profesorado en Matemática de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), con foco en el dominio especializado

Veure més →

Us agradaria ensenyar/aprendre l’àlgebra a partir d’un material manipulatiu? En aquesta sessió presentarem l’Algemat. Per tenir una referència, podríem dir que és similar als reglets de la M. Antònia Canals. Es tracta d’una metodologia utilitzada en diferents llocs del món, però poc coneguda a Espanya. L’Algemat permet treballar amb dos variables, polinomis, factorització, equacions de 1r, 2n i 3r grau, etc.   

Veure més →

Descripció En aquesta taula es presenta una proposta d’activitat que té com a objectiu introduir el sistema de numeració decimal posicional als primers cursos de l’educació primària a partir del comptatge. S’analitzen les diferents fases en la representació dels nombres. Autors M. Àngels Portilla Rueda, Daniel Ruiz Aguilera Llocs de treball CEIP Son Anglada, Universitat […]

Veure més →