El comitè organitzador del C2EM 2016 s’estructura en diferents comissions que vetllaran pel correcte funcionament de tot el congrés.

Els coordinadors de les diferents comissions són:

 • Comitè científic: Anton Aubanell Pou i Lluís Mora Cañellas
 • Relacions Institucionals: Victòria Oliu Subiranas
 • Secretaria: Sílvia Margelí Voelp
 • Tresoreria: Ramon Bergadà Marimon
 • Web, congrés on-line i suport tècnic: Raül Fernández Hernández
 • Documentació: David Obrador Sala
 • Taules i activitats prèvies: Joan Jareño Ruiz
 • Imatge i programa de mà: Xavier Fernández Berges
 • Voluntariat i espais: José Rey Cano
 • Col·laboracions i Premsa: Pura Fornals Sánchez i Mireia López Beltran
 • Comissió MMACA: Josep Rey Nadal
 • Facultat de matemàtiques de la UB: Antoni Benseny Ardiaca
 • Coordinació general: Sergi  Muria Maldonado

Foto del Comitè Organitzadoro