El gener de 2017 es constitueix la Comissió d’Impuls del Congrés Català d’Educació Matemàtica (CIC).

Els objectius de la comissió són

  • Identificar, fer seguiment i impulsar activitats per COMPARTIR, COMUNICAR i CONSTRUIR en la línia marcada per les conclusions i el lema del C2EM.
  • Mantenir viva la flama del C2EM, la qual cosa es pot aconseguir, per exemple, buscant una visibilitat continuada, “som vius”. Sempre tenint en ment el C3EM, l’any 2020.

 

Per dur a terme aquests objectius s’han organitzat 5 grups de treball, cadascun dels quals entomarà un dels nodes en els que s’han agrupat les conclusions del C2EM.