Enllaç al document

En el marc de la Comissió per a l’Impuls de les Conclusions del C2EM2016, concretament des del node 2 (matemàtiques a l’aula) es va impulsar un projecte amb la següent finalitat: exemplificar activitats d’aula riques, que es puguin considerar “de referència”, en els nivells educatius d’infantil, de primària i de secundària obligatòria. Tanmateix, també es pretenia donar un pas més enllà, consistent a fer una proposta que portés a acabar disposant d’uns indicadors en relació als criteris / característiques que precisament els donen aquesta naturalesa. 

El projecte es va iniciar demanant la col·laboració a membres de l’esmentat node 2 i també a altres docents amb una significada trajectòria en el món de l’educació matemàtica al nostre país, i es va desenvolupar entre novembre de 2017 i gener de 2018. Concretament, van participar en aquest projecte (per ordre alfabètic): Àngel Alsina, Anton Aubanell, Carme Burgués, Abraham de la Fuente, Jordi Deulofeu, Joan Gómez, Sílvia Margelí, Francesc Massich, Miquel Maydeu, Lluís Mora, Sergi Múria, Manel Sol, Montserrat Torra i Xavier Vilella, sota la coordinació d’Antoni Vila. 

El present document, a partir del conjunt de propostes i reflexions rebudes, es va elaborar entre els mesos de febrer i abril de 2018. Per motius que no venen al cas, finalment el document no es va fer públic. Transcorreguts dos anys, a instàncies d’alguns membres que van participar en el projecte, veient que la problemàtica de les activitats riques de referència segueix essent plenament vigent i que, malgrat l’increment continuat d’exemples valuosos, sembla difícil avançar cap a una caracterització rigorosa i alhora amb uns indicadors fàcilment aplicables, ha semblat adequat fer públic el document i posar-lo a la disposició de tota la comunitat. 

Què entenem per “activitats de referència”? 

És freqüent trobar a la bibliografia referències detallades a què és “un problema ric”, “una activitat rica”, “una activitat competencialment rica”,… En la majoria dels casos aquestes idees venen definides a partir de característiques o indicadors que haurien de ser verificats o assolits. I també en la majoria dels casos s’explicita que aquella llista de característiques, d’una banda, ni és exhaustiva ni és una llista tancada, i d’altra banda no es pressuposa que aquestes característiques hagin de ser verificades totes (ni la majoria d’elles) per poder considerar que una activitat pugui ser considerada “rica”. 

Aquest document treballarà a partir d’aquestes consideracions. Però a més, la categoria d’ “activitat de referència” necessita, per la seva pròpia denominació, una nova característica: que l’activitat sigui replicable. 

Enllaç al document:ACTIVITATS DE REFERÈNCIA – indicadors – versió web

Comissió per a l’impuls de les conclusions del C2EM http://c2em.feemcat.org