A partir de la proposta que va fer el Comitè Científic del C2EM acabat el congrés, la FEEMCAT assumeix l’encàrrec de crear una comissió per impulsar les conclusions del congrés.

Els objectius de la creació d’aquesta Comissió són:

  • Identificar, fer seguiment i impulsar activitats per COMPARTIR, COMUNICAR i CONSTRUIR en la línia marcada per les conclusions i el lema del C2EM.
  • Mantenir viva la flama del C2EM, la qual cosa es pot aconseguir, per exemple, buscant una visibilitat continuada, “som vius”. Sempre tenint en ment el C3EM, que ja s’ha acordat que serà el 2020.

La Comissió es constitueix al gener de 2017 i comença a treballa organitzada en cinc nodes (grups de treball connectats) sense perdre la sensació de formar part d’un projecte comú i engrescador.

El node 1 s’encarrega d’impulsar les conclusions relatives a la formació del professorat. El node 2 ho farà en relació a les conclusions relatives a les matemàtiques a l’aula. El node 3, en relació a les conclusions relatives a les matemàtiques com a part de la formació integral de les persones i a la seva imatge social. El node 4, en relació a les conclusions relatives al fet de compartir coneixement en xarxes. I el node 6 serà responsable de comunicació i registre de la feina de tota la Comissió.

 

Per impulsar les diferents conclusions la Comissió es proposa, en la seva primera etapa, fer inventari sobre què s’està fent i qui ho fa, detectar aspectes destacats en les conclusions que no s’estan atenent i fer unes primeres valoracions i propostes.

Processed with MOLDIV