La conferència inicial de la XIV Jornada d’Ensenyament de les Matemàtiques celebrada el 30 de setembre a l’IEC a càrrec de @frtarrago va tenir un passatge que ha convidat a la CIC C2EM a realitzar una reflexió autocrítica.

El tall de la conferència al qual ens referim comença en el minut 12 i les referències a les conclusions del C2EM  es fan principalment entre els minuts 15 i 22. En aquest tall, després de mencionar alguns aspectes positius de les conclusions (com per exemple que són pragmàtiques, centrades en els docents i en el seu desig de millora com a professionals), el Ferran esmenta una sèrie de mancances que ell ha trobat entre les conclusions.

Creiem humilment que alguna d’aquestes mancances és raonable que no apareguin recollides a les conclusions, atenent al context en el que van ser elaborades. Per exemple, el fet que les conclusions no inclouen la mirada dels alumnes.

Però hi ha altres “crítiques” que creiem oportú considerar:

  • No es parla de recerca.
  • Semblen escrites fa 10 anys, ja que  no s’hi esmenten termes d’actualitat com STEAM, robòtica, personalització de l’aprenentatge, …
  • No posen en qüestió els continguts que es treballen ales escoles, donant la impressió que als mestres “ja ens van bé”.
  • No es parla del condicionament que en el seu parer exerceixen les proves externes.

Un altre aspecte que el Ferran presenta com a mancança no es refereix pròpiament a les conclusions del C2EM, sinó al lema de la jornada conjunta “Xarxes per comunicar, compartir i cooperar en l’educació matemàtica”, observació que creiem oportú considerar, donat que implícitament ja formava part de la “idea”: el Ferran troba a faltar destacar la importància de les xarxes per canviar.