Descripció

Presentació de la maleta de material manipulatiu per a 1-4 de Primària.

Autors

Pura Fornals (i altres)

Llocs de treball

MMACA-Museu de Matemàtiques de Catalunya

Capsula

Vídeo

Presentació