Descripció

La comunicació mostra una experiència en la qual oferim a l’alumnat un conjunt de propostes multinivell de manera que pot triar i organitzar-se amb diferents graus d’aprofundiment segons les seves necessitats. S’incorporen diferents contextos per tal d’afavorir la transferència d’aprenentatges i s’ofereixen diferents eines de regulació dels aprenentatges emmarcada en un entorn de treball col·laboratiu.

Autors

Gemma Garcia, Jordi Campos

Llocs de treball

Escola Sadako. Barcelona.

Capsula

Aquesta comunicació forma part de la càpsula: Seqüències de construcció de coneixement en context, juntament amb les comunicacions L’enfocament dels Itineraris d’Ensenyament de les Matemàtiques: exemplificació per a l’estadística i la probabilitat i Espai i forma, de la manipulació a l’abstracció

Vídeo

Presentació