Descripció

Es presenta l’Enfocament dels Itineraris d’Ensenyament de les Matemàtiques, que promou l’aprenentatge a partir de seqüències que inclouen contextos informals (situacions reals, materials i jocs); intermedis (recursos literaris i tecnològics) i formals (recursos gràfics), i s’exemplifica amb una proposta d’itinerari de l’estadística i la probabilitat de 3 a 12 anys.

Autors

Àngel Alsina

Llocs de treball

Universitat de Girona.

Capsula

Aquesta comunicació forma part de la càpsula: Seqüències de construcció de coneixement en context, juntament amb les comunicacions Espai i forma, de la manipulació a l’abstracció i Metodologia col·laborativa i autònoma per afavorir la meta-cognició aplicada a les matemàtiques

Vídeo

Presentació