Descripció

Amb un material tan comú com els tetrabriks es pot construir qualsevol poliedre a partir de les seves arestes i vèrtexs. Aquest tipus de construcció obliga als alumnes a fer un estudi previ dels elements principals del poliedre que han de construir i permet un aprofundiment interessant en les característiques de la figura i, alhora, visualitzen millor les tres dimensions d’una figura tridimensional

Autors

Guillem Bonet, Raül Fernández, Sandra Soliguer, Berta Vila

Llocs de treball

Grup MatGi. Girona

Capsula

Vídeo

Presentació