Descripció

En aquesta comunicació presentem una primera caracterització dels coneixements logicomatemàtics en la formació inicial de mestres d’Infantil i Primària. Partint de la seva descomposició en diferents nivells de coneixement, analitzem els punts comuns de la formació matemàtico-didàctica tal com són descrits en els programes per a la seva formació universitària.

Autors

Berta Barquero, Gemma Sala, Edelmira Badillo

Llocs de treball

Universitat de Barcelona.

Capsula

Aquesta comunicació forma part de la càpsula: Formació inicial del professorat, juntament amb les comunicacions Actituds envers l’Estadística dels mestres d’Educació Infantil en formació i Les catàstrofes: una proposta d’aprenentatge basat en projectes en la formació inicial del professorat.

Vídeo

Presentació