Descripció

L’Estadística s’ha incorporat en la majoria de les carreres universitàries i entre elles en el grau d’Educació Infantil on l’ensenyament de conceptes estadístics presenta problemes didàctics específics pel fet que els estudiants que el cursen tenen una base matemàtica molt heterogènia. En aquest treball ens centrem en l’estudi de les seves actituds per la seva influència en el procés d’aprenentatge i les analitzem mitjançant l’Escala d’Actituds envers l’Estadística d’Estrada, EAEE (Estrada, 2002).

Autors

Assumpta Estrada, Maria Ricart

Llocs de treball

Universitat de LLeida.

Capsula

Aquesta comunicació forma part de la càpsula: Formació inicial del professorat, juntament amb les comunicacions El desenvolupament de la competència logicomatemàtica al llarg de la formació inicial de mestres d’Infantil i Primària i Les catàstrofes: una proposta d’aprenentatge basat en projectes en la formació inicial del professorat.

Vídeo

Presentació