Descripció

Es descriu un cicle anual de formació docent-recollida d’evidències-retroalimentació centrat en la resolució de problemes en primària. L’objectiu és treballar dins una comunitat observable de professors per obtenir coneixement i evidències que integrar al cicle. El mètode és una plataforma de treball de docents en grup que incorpora l’observació i l’aprenentatge entre iguals. Els resultats esperats, un conjunt creixent de docents-investigadors de la seva pràctica, i un conjunt de pràctiques testades per docents, a partir de les idees inicials dels formadors.

Autors

Marta García

Llocs de treball

EduCaixa, Àrea Educativa de la Fundació “la Caixa”..

Capsula

Aquesta comunicació forma part de la càpsula: La formació contínua: una eina indispensable, juntament amb les comunicacions Atreveix-te amb la Creativitat Matemàtica: Comunicació de formadors i Espais cooperatius de formació contínua activa: una experiència 5 x 7

Vídeo

Presentació

Extensió