Descripció

Com és ben sabut el domini de la geometria per abordar problemes plantejats des d’activitats STEM resulta bàsica, sinó imprescindible. Aquesta comunicació planteja tres casos pràctics portats a l’aula on, per a la resolució de la part geomètrica, és necessari el domini de conceptes com la simetria, les rotacions o el càlcul funcional. Aquestes es resolen fàcilment amb Geogebra donant-hi accés a alumnes de cursos molt inferiors a l’esperat.

Autors

Xavier Espàrrech

Llocs de treball

Freta. Canet de Mar.

Capsula

Aquesta comunicació forma part de la càpsula: Globalitzar i connectar les matemàtiques, juntament amb les comunicacions La modelització matemàtica per liderar les STEM i Matemàtiques al carrer, Geometria per entendre el món

Vídeo

Presentació