Descripció

A partir de l’anàlisi de textos de matemàtics rellevants com Stifel (1487-1567), Bombelli (1526-1572), Cardano (1501-1576), Girard (1595-1632) o Wallis (1616-1703), s’evidenciaran algunes de les dificultats sobre la comprensió dels nombres negatius i es donaran idees per dur-los a l’aula en forma d’activitats riques, competencialment parlant

Autors

Fàtima Romero, Ma. Rosa Massa

Llocs de treball

Inspecció d’Educació (serveis territorials als Maresme-Vallès Oriental). Mataró.

Capsula

Aquesta comunicació forma part de la càpsula: Textos històrics per generar activitats competencials sobre nombres negatius, juntament amb les comunicacions Els nombres positius i negatius en la resolució de sistemes d’equacions a l’Antiga Xina. i Els nombres negatius en la resolució d’equacions a l’Índia Antiga

Vídeo

Presentació