Descripció

En antics textos xinesos, en particular els Nou Capítols (Jiuzhang Suanshu) (s. I dC), apareixen procediments que permeten copsar com els xinesos van començar a treballar amb positius i negatius en la resolució de sistemes d’equacions. Permeten dissenyar activitats d’aula per una millor comprensió i maneig dels nombres negatius

Autors

Carles Puig, Iolanda Guevara

Llocs de treball

Universitat Politècnica de Catalunya.

Capsula

Aquesta comunicació forma part de la càpsula: Textos històrics per generar activitats competencials sobre nombres negatius, juntament amb les comunicacions Els nombres negatius en la resolució d’equacions a l’Índia Antiga i L’algebrització de les matemàtiques per a la comprensió dels nombres negatius

Vídeo

Presentació