Descripció

La mesura de la longitud és un component crucial en l’educació matemàtica. Mitjançant la comprensió sobre la trajectòria d’aprenentatge de la mesura de la longitud podrem millorar les estratègies d’ensenyament-aprenentatge per afavorir l’adquisició de la competència per part dels infants. L’objectiu és crear un instrument per situar als alumnes en la trajectòria hipotètica d’aprenentatge, conèixer en quin punt es troben i ajudar-los a avançar per aquesta

Autors

Alba Rubio, Yuly Vanegas, Montserrat Prat

Llocs de treball

Garbí Pere Vergés. Badalona. Universitat de Lleida. Universitat Ramon Llull.

Capsula

Aquesta comunicació forma part de la càpsula: Propostes sobre la intervenció en les trajectòries i processos d’aprenentatge basades en recerques, juntament amb les comunicacions Modelització estadística a l’aula de secundària: episodis claus en la generació de models i Anàlisi didàctica d’una intervenció de càlcul mental per alumnes de primària sota la mirada de l’enfocament onto-semiòtic

Vídeo

Presentació