Descripció

Com a professors, quan presentem a la nostra classe una tasca esperem obtenir una reacció determinada. El qüestionament sobre el que va provocar una tasca es pot sistematitzar amb eines de reflexió, com ara la idoneïtat didàctica (ID). En aquesta proposta compartim els indicadors de la ID presents a una tasca de càlcul mental per a alumnes de cinquè de primària.

Autors

Elvira García

Llocs de treball

Universitat de Barcelona.

Capsula

Aquesta comunicació forma part de la càpsula: Propostes sobre la intervenció en les trajectòries i processos d’aprenentatge basades en recerques, juntament amb les comunicacions Modelització estadística a l’aula de secundària: episodis claus en la generació de models i Una eina per avaluar la trajectòria d’aprenentatge de la mesura de la longitud.

Vídeo

Presentació