Descripció

Presentem la recerca en Educació Matemàtica que estem fent en l’àmbit de la modelització estadística en l’educació secundària. En estudis anteriors vam observar els models creats per l’alumnat de secundària en una activitat de modelització estadística. Ara pretenem estudiar específicament la forma en la que desenvolupen els models durant l’activitat i identificar els episodis claus en el procés de modelització.

Autors

M. Àngels Aymerich, Lluis Albarracín

Llocs de treball

Col·legi Pureza de María. Sant Cugat del Vallès.

Capsula

Aquesta comunicació forma part de la càpsula: Propostes sobre la intervenció en les trajectòries i processos d’aprenentatge basades en recerques, juntament amb les comunicacions Anàlisi didàctica d’una intervenció de càlcul mental per alumnes de primària sota la mirada de l’enfocament onto-semiòtic i Una eina per avaluar la trajectòria d’aprenentatge de la mesura de la longitud.

Vídeo

Presentació

Extensió