Descripció

En aquest taller es durà a terme una C2EMada, una gimcana matemàtica amb tecnologia mòbil inspirada en les gimcanes del World Mobile City Project. Després de mostrar el funcionament de la Barcelonada s’explicarà l’adaptació que es durà a terme per fer la C2EMada, una gimcana amb proves de contingut matemàtic protagonitzada pels assistents al taller. Finalment s’explicarà com adaptar i personalitzar la C2EMada per implementar-la al propi centre.

Materials

Tenir instal·lades les apps que trobaran enllaçades a la web www.wmcproject.org/c2emada (atenció: l’app de la C2EMada només funciona amb mòbils Android)

Autors

Dani Blasi

Llocs de treball

CFA Montseny. Vic.

Capsula

Vídeo

Presentació

Extensió