Descripció

Posarem les bases per tal que l’alumnat d’Infantil i Cicle inicial sigui capaç de comprendre el concepte de quantitat, tant en nombres d’una xifra (Educació Infantil) com de dues (Cicle Inicial). Per fer-ho, utilitzarem dos materials, els reglets de Cuisenaire i unes targetes que representen de manera gràfica els grups d’un (unitats) i de deu (desenes).

Autors

Eduard Torrent, Miquel Garcia

Llocs de treball

Escola Els Estanys. Sils.

Capsula

Vídeo

Presentació