Descripció

Aquest taller va dirigit a professors de matemàtica d’educació secundària obligatòria i batxillerat, l’objectiu és introduir els participants en la modelització matemàtica des d’un enfocament pràctic. Per a això, es considera el cicle de modelització des de la perspectiva cognitiva i les eines proposades per l’enfocament onto-semiòtic.

Autors

Carlos Andrés Ledezma

Llocs de treball

Universitat de Barcelona.

Capsula

Vídeo

Presentació

Extensió