Descripció

Per tal d’explicar el treball en competències portat a terme a l’Escola Andorrana de Batxillerat presentem com s’estructuren els continguts i com es treballa per projectes, tot mostrant dues unitats; presentem també els resultats d’algunes activitats de l’alumnat i una petita reflexió sobre els punts forts i febles d’aquest tipus de treball matemàtic, tot destacant la importància que té el marc teòric competencial

Autors

Yolanda Colom, Núria Rosich

Llocs de treball

Escola Andorrana de Batxillerat. Andorra.

Capsula

Aquesta comunicació forma part de la càpsula: Propostes de treball competencial i coneixement especialitzat, juntament amb les comunicacions Conocimiento especializado para enseñar a enseñar geometría analítica: cimentando las bases i L’equació de segon grau al s. XXI: La intel·ligència visual espacial i altres connexions que hi podem establir.

Vídeo

Presentació