Descripció

Proposem una passejada per Girona tot mirant amb ulls matemàtics elements tan quotidians del seu urbanisme com l’entrada a l’ajuntament, la placeta de l’Institut Vell o la Catedral. JuGuem, explIquem, mesuRem, cOmptem, disseNyem i locAlitzem, plantegem preguntes i reptes, mentre recuperem història de la ciutat i de les matemàtiques.

Autors

Esther Barrabés, Anton Aubanell, Raül Fernández

Llocs de treball

Universitat de Girona. Jubilat. Ins. Vidreres.

Capsula

Aquesta comunicació forma part de la càpsula: Passejades matemàtiques, juntament amb les comunicacions Passeig matemàtic per Reus amb geocaching i Passejos matemàtics pel nostre entorn

Vídeo

Presentació