Descripció

En l’àmbit pedagògic utilitzem el terme STEAM per referir-nos a enfocaments globals i transversals, que aprofiten situacions contextualitzades i problematitzades per treballar les Ciències, la Tecnologia, l’Enginyeria, l’Art i les Matemàtiques, cercant solucions creatives i crítiques. En aquesta comunicació volem posar de relleu el paper de les matemàtiques en el treball en STEAM i mostrar com la impressió 3D ens permet enriquir i personalitzar les nostres activitats, alhora que aprofundir en les matemàtiques pròpiament. Compartirem activitats per a infantil, primària i secundària amb diferents graus d’abstracció.

Autors

Dani Blasi

Llocs de treball

CFA Montseny. Vic.

Capsula

Aquesta comunicació forma part de la càpsula: El poder del material en l’aprenentatge de les matemàtiques, juntament amb les comunicacions Descobrint el teorema de Pick i Laboratori de Matemàtiques

Vídeo

Presentació

Extensió