Descripció

En aquesta activitat farem propostes per introduir la probabilitat, a partir de l’experimentació amb material manipulatiu. Considerem important que els alumnes passin per les següents fases: predicció del resultat d’un experiment aleatori, experimentació amb material manipulatiu, confrontació dels resultats amb la predicció i finalment, quantificació de la probabilitat del succés.

Autors

Lucía Cabello, Francesc Xavier Alegria

Llocs de treball

Escola Guillem Fortuny. Cambrils.

Capsula

Vídeo

Presentació