Descripció

Musicomàtics és un projecte que neix del programa Comènius European Music Portfolio. Aquest aprofita la relació existent entre la música i les matemàtiques per treballar-les de manera conjunta i millorar les competències dels alumnes en les dues àrees tot atenent les intel·ligències múltiples, fomentant diferents de maneres de pensar i fer i afavorint que l’alumne sigui l’agent actiu del seu propi aprenentatge. El paper del mestre és el de crear les situacions i fer les preguntes que han de portar l’alumne a la reflexió i l’extracció de conclusions.

Autors

Manuela Contreras

Llocs de treball

Escola Creixen Terrassa. Creixen Educació. Terrassa.

Capsula

Aquesta comunicació forma part de la càpsula: Connexions matemàtiques, juntament amb les comunicacions Matemàtiques al carrer a Cicle Inicial. El nostre edifici com a recurs matemàtic. i Matemàtiques al carrer a Cicle Inicial. Joc de pistes amb la numeració dels carrers.

Vídeo

Presentació