Descripció

Es presenta la contextualització de les matemàtiques en la docència en graus, en particular d’enginyeria, com element innovador versus l’ensenyament tradicional de les matemàtiques. S’emfasitza el paper de la modelització matemàtica com eina d’ensenyament-aprenentatge en graus universitaris i l’aprenentatge cooperatiu amb el suport de les xarxes socials, així com la realització de projectes basats en situacions reals.

Autors

Joan Gómez

Llocs de treball

Universitat Politècnica de Catalunya. Vilanova i la Geltrú.

Capsula

Aquesta comunicació forma part de la càpsula: Treball en context a Batxillerat i a la Universitat, juntament amb les comunicacions Com dividir quan no n’hi ha prou per tothom? i Compartició de secrets: per aprendre i portar a l’aula

Vídeo

Presentació

Extensió