Descripció

Pretén mostrar tres experiències fetes de xerrades-tallers fora de l’àmbit escolar. Una des de la demanda de les famílies via AMPA, una altra a demanda d’una AAVV de barri i una altra a dins de la setmana cultural feta en el petit poble d’Alcanó. La interacció, uns materials motivadors i el treball amb les emocions han estat claus per divulgar la matemàtica fora de l’aula.

Autors

Maria Ricart

Llocs de treball

Universitat de Lleida.

Capsula

Aquesta comunicació forma part de la càpsula: Matemàtiques més enllà de l’aula, juntament amb les comunicacions Dia de les matemàtiques i Matemàtiques al carrer

Vídeo

Presentació