El formulari d’aportacions es va tancar el dia 14 de març

Tipus d’aportacions

 • Tallers
  (1h i 20 min i 10 de canvi)
  Sessions pràctiques d’activitats que s’han dut a terme pel professorat a les aules. La finalitat principal d’aquestes sessions és la manipulació interactiva de materials o software, l’exposició d’activitats concretes … Es diferencien de les comunicacions  en el fet que han de tenir un plantejament dinàmic basat en la participació dels assistents.
 • Comunicacions
  (15 minuts de presentació, 10 de debat i 5 de canvi)
  Intervencions breus per compartir experiències escolars, idees o  punts de vista sobre l’educació matemàtica i resultats de recerques a l’aula. En el cas que es presentin activitats o experiències concretes implementades a l’aula serà important incloure una reflexió metodològica. Les presentacions orals haurien de ser sintètiques i directes, destacar les idees més rellevants,  deixant una explicació més àmplia per a la versió escrita.
 • Debats
  (Taula rodona 3 persones de 30 minuts, 50 de debat i 10 de canvi)
  Sessions que, partint d’una taula rodona formada per tres persones que inicien un debat, es convida als assistents a participar en l’intercanvi d’opinions, i arribar a conclusions. Els integrants de la taula rodona, a la segona part, s’encarregaran de donar paraules, prendre nota i mantenir el ritme i la fluïdesa del debat.
 • Pòster
  Presentacions en forma de cartell per compartir experiències escolars, idees o punts de vista sobre l’educació matemàtica i resultats de recerques a l’aula.
 • Taules
  (1 h 30 minuts)
  Exposicions en “petit format” d’activitats d’aula, d’experiències i de materials, explicades pels mestres, professors o alumnes que les han portat a la pràctica.

El comitè científic podrà agrupar les aportacions en blocs o, d’acord amb les persones que les presentin, organitzar-les de manera que es faciliti la interacció i el debat.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *