Pòster

#Universitat

Núria Gorgorió – Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Per acord del Consell Interuniversitari de Catalunya, (CIC) a partir del curs 2017-18, caldrà superar una Prova d’Aptitud Personal (PAP) per accedir als Grau en Educació Primària i Grau en Educació Infantil a totes les universitats catalanes. Aquesta PAP consisteix en dos exàmens: un avalua la competència comunicativa i el raonament crític i l’altre la competència logicomatemàtica. L’examen de Competència logicomatemàtica avaluarà la capacitat d’usar coneixements i habilitats matemàtics per a resoldre exercicis, problemes i situacions d’aplicació. Caldrà construir la resposta sense calculadora i s’avaluarà tant el procés de resolució com la resposta, així com la capacitat d’analitzar els resultats obtinguts des del punt de vista de la seva raonabilitat. L’examen constarà de 25 preguntes i tindrà una durada de 90 minuts. El pòster presentarà més detalls de l’examen.


Document definitiu

 

On? Vestíbul principal
Quan?13/07/2016 (11:00 - 12:30)

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>